PA

PA: ta käytetään mekaanisiin osiin, kuten koneruuveihin, hammaspyöriin ja muihin aiemmin metalliin valettuihin matalan tai keskisuuren rasituksen komponentteihin.

PA6 on osakiteinen polyamidi, joka kestää hyvin iskuja sekä kemikaaleja ja sillä on korkea paineensietokyky. PA6:n vedenimukyky on suuri. Käyttökohteita ovat mm. liukupalat, ohjainrullat sekä laakerit.

PA12 on pehmeämpi materiaali, joka ei ime yhtä paljon kosteutta kuin PA6. Kuten PA6, se kestää hyvin iskuja, kemikaaleja sekä painetta. Lisäksi PA12 on säänkestävä. PA12:sta valmistetaan mm. kemikaalinkestäviä putkia ja letkuja.

PA-lyhenteen perässä oleva luku ilmaisee kuinka monta hiiliatomia molekyyliketjussa sijaitseva polymeeri sisältää.

Saatavilla tankona, levynä, putkena, sekä holkkeina.

Lataa tuoteseloste