Verkkokaupan käyttöehdot

Käyttäjän ja palveluntarjoajan vastuut

Nämä käyttöehdot koskevat Irpola Oy:n (myös nimellä ’palveluntarjoaja’ tai ’Irpola’) verkkokauppaa. Palvelun omistaa Irpola Oy, Ratastie 10, 03100 Nummela, Y-tunnus: 0140151-9.

Verkkokaupan käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Mikäli et hyväksy ehtoja, et voi tehdä tilauksia Irpola Oy:n verkkokaupasta.

Verkkokauppa

Irpola Oy:n verkkokauppa on Irpola Oy:n rekisteröimä palvelu. Verkkopalvelu on kohdistettu erilaisista fluorimuovituotteista kiinnostuneille yritysasiakkaille.

Verkkokaupassa jokainen myytävä tuote on kuvattu tuote mitoin ja ominaisuuksin. Rekisteröityessä annetut tiedot kerätään Irpola Oy:n asiakasrekisteriin. Pakollisia tietoja tilattaessa ovat yrityksen nimi, y-tunnus, osoite, postinumero ja –toimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Käyttäjän vastuu:

Käyttäjän tulee täyttää tilaus- ja toimitusehdoissa mainitut vaatimukset.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Irpola Oy:n verkkokauppaa verkkokaupan ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään totuudenmukaisia tietoja verkkokaupan tilaus- ja rekisteröitymislomakkeella ja muuttamaan mahdolliset virheelliset tiedot viivytyksettä.

Käyttäjä hyväksyy tilausta koskevat tilaus- ja toimitusehdot.

Käyttäjä hyväksyy palveluntarjoajan toimesta tehdyt muutokset asiakkuuteensa.

Käyttäjä vastaa palveluntarjoajan ja sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvattomasta käyttämisestä aiheutuvista seuraamuksista.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin sekä vastaa siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja.

Käyttäjän velvollisuus on huolehtia verkkokauppatunnusten asianmukaisesta säilytyksestä. Käyttäjä on vastuussa kaikista tilauksista, jotka on tehty tunnusten perusteella. Jokaisesta tilauksesta lähetetään tilausvahvistus käyttäjän määrittämään sähköpostiosoitteeseen.

Palveluntarjoajan vastuu:

Irpola vastaa kaikesta Irpola Oy:n verkkokaupassa esitettävästä sisällöstä (kuvat, tekstit, tuotehinnat). Irpola vastaa, että kaikki Irpola Oy:n verkkokaupassa esitettävä sisältö (kuvat yms.) on Suomen lakien mukaista. Irpolalla on kaikki oikeudet muuttaa ja päivittää ja korjata verkkokaupan sisältöä ja/tai sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille. Palveluntarjoaja ei anna takuuta verkkokaupassa esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.

Palveluntarjoaja ei takaa verkkokaupan keskeytymätöntä tai virheetöntä toimintaa. Palveluntarjoaja ei vastaa verkkokaupan saatavuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Irpola Oy:n ulkopuolisten palveluiden tai yritysten esittämästä virheellisestä Irpola Oy:tä koskevasta informaatiosta.

Palveluntarjoaja vastaa sille kertyvistä kaikista asiakastiedoista ja niiden asianmukaisesta säilyttämisestä.

Palveluntarjoaja ei luovuta verkkokaupan ylläpitämiseksi keräämiään tietoja Irpola Oy:n ulkopuolelle.

Palveluntarjoaja voi tarvittaessa peruuttaa tilauksen tai evätä asiakkuuden. Väärinkäytöksistä ilmoitetaan aina viranomaisille.

Palveluntarjoaja ei vastaa verkkokaupan ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa verkkokaupassa tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Palveluntarjoajan vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Irpola Oy:n verkkokaupan immateriaalioikeudet:

Kaikki Irpola Oy:n verkkokaupassa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit ovat Irpola Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty.

Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Riitojen ratkaisuun tekijänoikeusrikkomustilanteessa sovelletaan Suomen lakia.