PTFE+25%lasi

Lasikuituseosaineella parannetaan PTFEn ominaisuuksia vastaamaan käyttökohteen erikoisvaatimuksia. Seosaine vähentää kulumista, alentaa kuormituksesta johtuvaa muodonmuutosta, lisää lämmönjohtokykyä ja pienentää lämpölaajenemiskerrointa. Lasikuidulla on vähiten vaikutusta kemialliseen kestävyyteen. Käyttökohteita venttiilien pallo- ja laippatiivisteet, liukulaakerit ja liukupinnat matalilla PV-arvoilla.

Saatavilla on myös PTFE +15% LASI +5 % MOS.

Saatavilla tankona, levynä, putkena, sekä holkkeina.